POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LUX – LIGHT Sp. z o.o., ul. Drawska 62, 78-300 Świdwin;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, zapytań ofertowych, wystawiania dokumentów księgowych, procesów reklamacyjnych, wysyłek towarów i procesów rekrutacyjnych;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy kurierskie, urzędy, operatorzy systemów płatności, kancelarie prawne i biura rachunkowe;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nałożony przepisami prawa;
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy i dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zamówienia, reklamacji, zapytań ofertowych i rekrutacji;
  7. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu);
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Shopping Cart
Przewiń do góry